334 spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90

"Pamiętajmy o ogrodach... kilka refleksji o współczesnej twórczości religijnej", taki tytuł nosiło wystąpienie podczas 334 spotkania DLP ’90, wygłoszone 19 maja 2022 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy przez prof. dr hab. Grzegorza Niemyjskiego.

[image]

Czytaj całość »»

 

DLP '90 o sztuce

Grzegorz Niemyjski swoje wystąpienie poświęcił problemowi sztuki w Kościele.
Gościem ostatniego spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy`90 w Legnicy był dr hab. Grzegorz Niemyjski, artysta i dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Legniczanin swoją prelekcję zatytułował "Pamiętajmy o ogrodach... kilka refleksji o współczesnej twórczości religijnej".

Czytaj całość »»

 

Pamiętajmy o ogrodach…
kilka refleksji o współczesnej twórczości religijnej

W tytule naszego spotkania odnoszę się do refrenu piosenki „Pamiętajmy o ogrodach” z tekstem Jonasza Kofty, który brzmi: „Pamiętajcie o ogrodach / Przecież stamtąd przyszliście”.
Pochodzimy z ogrodu, z ogrodu Eden, który jak cały świat stworzył Bóg i widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Na końcu Bóg stworzył mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 27-31) Stworzył człowieka na swój obraz, cechą człowieka jest także twórczość.


[image]
Prof. Grzegorz Niemyjski


Czytaj całość »»

 

O plagach dotykających Polskę

Gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy podczas 333. spotkania był Stanisław Srokowski, autor wielu powieści poświęconych tematyce kresowej i współczesnej Polsce.

Jest też poetą, dramaturgiem i publicystą. Uczestników spotkania przyciągnął zapewne tytuł jego wykładu, który brzmiał: „Siedem plag Polski”. Autor wystąpienia rozpoczął od przypomnienia kontekstu historyczno-społecznego naszej Ojczyzny, ukazując jej zmagania z różnymi wydarzeniami i wyzwaniami na przestrzeni dziejów.

Czytaj całość »»

 

Legnica. Stanisław Srokowski był gościem DLP'90

W czwartek 5 maja odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy'90. Tym razem gościem był Stanisław Srokowski, pisarz i autor wielu książek poświęconych tematyce kresowej i współczesnej Polsce.

[image]Twórcę niektórzy mogą pamiętać jeszcze z czasów, gdy w latach 1960-1968 uczył w legnickim w Technikum Elektroenergetycznym. Jakub Zakrawacz                         /Foto GośćCzytaj całość »»

1 2 3 4 »

(c) 2006-2022 https://www.dlp90.pl